Proposta para a inclusión do skate na educación física secundaria

Autor

Cea Aguiar, Juan

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

27/06/2018

Estudo

437V03 - Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física (Educación Física)

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Rodríguez Machado, Eduardo Rafael

Tribunal

  • 2º Vocal: Valverde Romera, Joaquina María
  • Secretario/a: Toja Reboredo, María Belén
  • 1º Vocal: Fraguela Vale, Raul