Unidade didáctica. Oración subordinada sustantiva.

Autor

Vázquez Dacuña, Roberto

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

27/06/2018

Estudo

437V08 - Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Pérez Pascual, José Ignacio

Tribunal

  • 1º Vocal: Fernández Pérez-Sanjulián, María do Carme
  • 2º Vocal: Tato García, María Cleofé
  • Secretario/a: Cano López, Pablo