Estudo empírico sobre o modelo de ensino-aprendizaxe na adquisición de competencias léxicas en alumnado de 4.º da ESO

Autor

García Rodríguez, Noemí

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

26/06/2018

Estudo

437V08 - Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá)

Centro

652 - Facultade de Ciencias da Educación

Director(es)

  • Muriano Rodríguez, María Montserrat

Tribunal

  • 1º Vocal: Tato García, María Cleofé
  • 2º Vocal: Sobrino Freire, Iria
  • Secretario/a: Cano López, Pablo