Concordancia no diagnóstico da morfoloxía da pegada por observación clínica e medición do Arch Index

Autor

García Sánchez, Paula

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

27/06/2018

Estudo

750G02V01 - Grao en Podoloxía

Centro

750 - Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Director(es)

  • Rosende Bautista, Carolina
  • Seoane Pillado, María Teresa

Tribunal

  • 1º Vocal: Bouza Prego, María Ángeles
  • 2º Vocal: Becerra Noal, Saleta María
  • Secretario/a: Pérez García, Sergio