Benestar no traballo: empresa pública ou privada

Autor

López Couceiro, Ana Rosa

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

26/06/2018

Estudo

760G01V01 - Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Centro

760 - Facultade de Ciencias do Traballo

Director(es)

  • Reig Botella, Adela Milagro

Tribunal

  • Secretario/a: López Fernández, José Luis
  • 1º Vocal: Gomis Rodríguez, Alfonso
  • 2º Vocal: Rolón Varela, José María