Xestión das actividades dun muro de escalada

Autor

Rodríguez Carracedo, Joël

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

25/06/2018

Estudo

620G01V01 - Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Centro

620 - Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física

Director(es)

  • Gómez Varela, Joaquín Fernando

Tribunal

  • 1º Vocal: Hornillos Baz, Isidoro
  • Secretario/a: Sierra Palmeiro, María Elena
  • 2º Vocal: Camiña Fernández, Francisco Asís José