Aceleración dun método de selección de características de conxuntos de datos biolóxicos en el clústers de CPUs

Autor

Freire Castro, Borja

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

06/03/2018

Estudo

4522V01 - Máster Universitario en Bioinformática para Ciencias da Saúde

Centro

614 - Facultade de Informática

Director(es)

  • González Domínguez, Jorge
  • Bolón Canedo, Verónica

Tribunal

  • 1º Vocal: Cao Abad, Ricardo José
  • Secretario/a: Pereira Loureiro, Javier
  • 2º Vocal: Ladra González, Susana