Terapias empregadas na neuralxia do trixémino: unha revisión sistemática

Autor

Fragueiro Paz, Rocío

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

07/03/2018

Estudo

651G01V01 - Grao en Fisioterapia

Centro

651 - Facultade de Fisioterapia

Director(es)

  • Viñas Diz, Susana

Tribunal

  • 2º Vocal: Escribano Silva, María Mercedes
  • 1º Vocal: Martínez Rodríguez, Alicia
  • Secretario/a: Raposo Vidal, Isabel