Análise crítica do pensamento ecolóxico en economía. Do antropocentrismo ao ecocentrismo

Autor

Ledo Carballo, Andrea

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

14/12/2017

Estudo

615G01V01 - Grao en Socioloxía

Centro

615 - Facultade de Socioloxía

Director(es)

  • Martín Palmero, Federico Guillermo

Tribunal

  • 1º Vocal: Lamela Viera, María Carmen
  • Secretario/a: Golías Pérez, Montserrat
  • 2º Vocal: Diz Reboredo, Carlos