Plataforma Loxística en Begonte

Autor

Rodríguez Reino, Álvaro

Curso académico de defensa

2017/2018

Data de defensa

03/11/2017

Estudo

632G02V02 - Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Centro

632 - Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos

Director(es)

  • Toba Blanco, Eduardo

Tribunal

  • 1º Vocal: Maciñeira Alonso, Enrique Guillermo
  • 2º Vocal: Antón Casado, Arturo
  • Secretario/a: Rodríguez Pardo, Juan Antonio