Felicidade no traballo

Autor

Filea, Raluca Elena

Curso académico de defensa

2016/2017

Data de defensa

22/09/2017

Estudo

760G01V01 - Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Centro

760 - Facultade de Ciencias do Traballo

Director(es)

  • Reig Botella, Adela Milagro

Tribunal

  • 1º Vocal: Gomis Rodríguez, Alfonso
  • Secretario/a: Rolón Varela, José María
  • 2º Vocal: Vez Vázquez, Juan Carlos