Plano de estudos

CAMPUS CORUÑA 2018/2019

1º CURSO

OBRIGATORIAS
Exploracións culturais: Arte-Ciencia-Tecnoloxía
Psicoloxía
OPTATIVA 1 materia


2º CURSO

OBRIGATORIAS
Iniciación á Filosofía
Economía Española
OPTATIVA 1 materia

 

3º CURSO

OBRIGATORIAS
Socioloxía
Educación para a Saude no Adulto
OPTATIVA 1 materia

 

4º CURSO

OBRIGATORIAS
Temas penais na sociedade actual
Ciencia para cidadáns de hoxe
OPTATIVA 1 materia


LISTADO DE MATERIAS OPTATIVAS

TALLERESCAMPUS FERROL 2018/2019

1º CURSO

OBRIGATORIAS
Historia de Europa
Psicoloxía
OPTATIVA 1 materia


2º CURSO

OBRIGATORIAS
Iniciación á Filosofía
Arte e tipoloxías estructurais
OPTATIVA 1 materia


3º CURSO

OBRIGATORIAS
Socioloxía
Dereito e Sociedade
OPTATIVA 1 materia


4º CURSO

OBRIGATORIAS
Contaminación e medioambiente
Actuacións de uxencia ante situacións de risco vital
OPTATIVA 1 materia


LISTADO DE MATERIAS OPTATIVAS

TALLERES