Horarios

UNIVERSIDADE SENIOR · CAMPUS CORUÑA

Horarios CURSO 2018-2019

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
10:00 a 11:00  

Actividade Física

---------------

Historia da Mariña

Socioloxía

Ferramentas tecnolóxicas para apoiar a saúde e a vida activa

-----------

Inglés I

Temas Penais na Sociedade Actual
11:00 a 12:00 Informática I   Iniciación á Filosofía

Educación para un desenvolvemento sostible

------------

Taller de Conversa en lingua inglesa (de 11 a 13 h.)

Economía Española
12:00 a 13:00 Informática II

Ciencia para cidadáns de hoxe

Inglés II  

Taller Europeo (de 12 a 14 h.)

-------

Taller de Materia e Vida: Segredos da Química (de 12 a 14 h.)

13:00 a 14:00   Literatura Galega As matemáticas da vida  
16:00 a 17:00          
17:00 a 18:00 Taller de Comunicación Social e Capacitación Mediática (17 a 19 h.)

Taller de Aprenciación e Práctica da Expresión Musical (de 17 a 19 h.)

---------

Taller de Lingua Galega (de 17 a 19 h.)

Exploracións culturais: Arte-Ciencia-Técnica

Psicoloxía

--------------

Educación para a Saúde no Adulto Maior

 
18:00 a 19:00   Historia de Europa Ciencias Ambientais As razóns do Arte  
19:00 a 20:00          

(*) Os Taller que coinciden en horario terán lugar en semanas alternas.

Todos os talleres son de frecuencia quincenal e cunha duración de 2 horas.

 

Versión para imprimir 

 

Formulario de Xustificación de Faltas

Nota: As faltas de asistencia xustifícanse todas as do mes nun único impreso ao remate do mesmo

 

UNIVERSIDADE SENIOR · CAMPUS FERROL

Horarios CURSO 2018-2019

 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
10:00 A 11:00 Actuacións de Urxencia e Risco Vital (4º) - Outubro Saúde, Calidade de Vida e Benestar (Op.) Literatura Española e Italiana (Op.)

Actividade Física para Persoas Maiores (Op.)

---------

Informática Básica (Op.)

 
11:00 A 12:00 Actuacións de Urxencia e Risco Vital (4º) - Novembro a Xuño   Psicoloxía (1º) Historia Europea (1º)

Taller de Cine

------ (*)

Taller de Ciencia e Vida

12:00 A 13:00

Arte e Tipoloxías Estruturais (2º)

-------

Historia da Naútica (Op.) - 1º cuadrimestre

  Dereito e Sociedade (3º)    
13:00 A 14:00          
16:00 A 17:00 Arte: Percepción, emoción, razón (Op.) Introdución á Historia e a Cultura da Galicia marítima (Op.)      
17:00 A 18:00 Historia da Naútica (Op.) - 2º cuadrimestre Taller de Comunicación Non Verbal Contaminación e medio ambiente    
18:00 A 19:00 Inglés I (Op.) Taller de Manexo Avanzado de Internet e Multimedia Iniciación á Filosofía (2º)  
19:00 A 20:00 Inglés II (Op.)   Socioloxía (3º)  

 

(*) Os Taller que coinciden en horario terán lugar en semanas alternas.  

Os Talleres teñen sesións de dúas horas cada 15 días.

 

Versión para imprimir