Bolsas, axudas e premios

Bolsas e axudas

Axudas propias da UDC

Xunta de Galicia

Ministerio de Educación

Premios

 

 Xunta de Galicia

  •   Premio fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2017 nas universidades do Sistema Universitario de Galicia.
  •  Premio fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2016 nas universidades do Sistema Unirversitario de Galicia.

Convocatoria

 

Universidade da Coruña

Proposta de premios

Outras

Enderezos de interese:
SAPE: www.udc.gal/sape
Bolsas Ministerio de Educación, Cultura e Deporte: www.educacion.gob.es
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: http://www.edu.xunta.gal/portal/students

Máis información:
sape@udc.es
981 167 000, exts. 2900, 2912 e 2915