VIDEOCONFERENCIA

O servizo de videoconferencia é un servizo mulrimedia que permite interconectar interlocutores mediante fluxos de voz e vídeo, modo que poidan comunicarse entre eles, así como compartir outros elementos como o escritorio dun ordenadoe, unha presentación, etc.

Algúns dos usos máis típicos deste servizo poden ser:

  • Reunións de traballo
  • Reunións departamentais (consellos, traballos,..)
  • Transmisión de seminarios e/ou congresos
  • Intervención remota de conferenciantes en congresos
  • Cursos de formación.

Os servizos centrais da Universidade da Coruña dispoñen das seguintes salas de videconferencia, a maiores das que poidan dispor os centros educativos:

No Campus de Elviña (multipunto):

  • Edificio de Servizos Centrais de Investigación. Salón de Actos. Capacidade para 15 persoas
  • Edificio de Servizos Centrais de Investigación. Sala de Xuntas. Capacidade para 50 persoas

No Campus de Riazor (monopunto):

  • Centro Universitario de Riazor. Capacidade para 25 persoas

No Campus de Esteiro (multipunto):

  • Edificio de Apoio ao Estudo. Capacidade para 60 persoas


Tamén se conta con equipos portátiles para a realización de videoconferencias ou retrasmisións de eventos en salóns de actos.

Para sesións de maís de catro participantes permite a reserva da sesión.

As reservas das diferentes salas realízanse nas conserxarías dos devanditos edificios. No caso de precisar soporte ou calquera outra consulta, realizaráse mediante correo eléctronico no enderezo rede@udc.es