Servizos ofrecidos

Os servizos da área de rede e comunicacións do SIC están disponibles no portal https://axudatic.udc.gal