FAQ Telefonía

Como se notifica unha avaría no servizo de telefonía?

Para notificar unha avaría hai que poñerse en contacto co Centro de Atención ao Usuario do SIC na extensión 2222 ou por correo electrónico no enderezo cau.sic@udc.es

Como se solicita unha nova extensión telefónica?

Para solicitar unha nova extensión telefónica é necesario solicitalo mediante o formulario. Ten que estar autorizado polo responsable do centro/departamento/servizo/unidade. Hai que indicar tambén se se precisa terminal.

Como solicitan os servizos de valor engadido e outras facilidades (grupos, números directos, fax, desvíos, contestador, bloqueo liña etc.)?

Mediante o formulario.

É posible restrinxir certos tipos de chamadas na miña extensión?

Si, é posible. En función do usuario da extensión existen unhas categorías de chamadas autorizadas predefinidas (interna, nacional, móbiles, internacional).