Persoal de administración e servizos

O persoal de administración e servizos da Universidade da Coruña, formado por persoal funcionario e persoal laboral, desenvolve funcións de xestión, apoio, asistencia e asesoramento para a prestación dos servizos universitarios que contribúen á consecución dos fins propios da UDC.

Consulta de persoal

Información xeral

Servizos ao PAS