Estudos internacionais

Tendo en mente a cada vez maior demanda e o progreso da globalización, a Universidade da Coruña ofrece titulacións billingües e titulacións dobres/conxuntas con outras institucións internacionais co fin de proporcionar ao seu estudantado a capacidade para mellorar as súas oportunidades á hora de desenvolver unha carrera profesional no actual entorno globalizado.

Títulacións bilingües

Titulacións Dobres/Conxuntas