Plan de Apoio Lingüístico para a Docencia en inglés (PALDI)

paldi (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

O Plan de Apoio Lingüístico á Docencia en Inglés (PALDI) desenvólvese baixo a coordinación do Departamento de Filoloxía Inglesa da UDC. A súa finalidade é proporcionarlle formación continua e acreditación en EMI (English as a Medium of Instruction) ao profesorado que participa nos programas oficiais de docencia en inglés.

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DO PALDI


Os docentes que non dispoñen da acreditación esixida no Artigo 2.1 das Normas reguladoras de docencia en inglés na UDC deben presentar unha xustificación dun nivel B2 para poder participar nos procesos de acreditación de docencia en inglés:

30 horas de formación lingüístico-metodolóxica. Sesións que combinan a teoría e a práctica do ensino en EMI con énfase nas estratexias comunicativas na aula. O curso culmina con presentación (microteachings) individuais dos participantes.
Data: 14-22 de xaneiro de 2020 en horario de mañá. Prazas: 20. Lugar: aula 2.2, Facultade de Economía e Empresa. A inscrición farase a través do CUFIE.

Presentación de 10 minutos na cal os docentes imparten un segmento dunha clase para demostrar as súas destrezas comunicativas en inglés.
Datas: 31 de xaneiro de 2020. Prazas: 10. Lugar: aula 2.2, Facultade de Filoloxía. A inscrición farase enviando un correo electrónico a vic@udc.es ata o 28 de xaneiro de 2020.
Esta actividade está dirixida a todo o PDI da UDC, pero terán preferencia aqueles profesores/as que imparten docencia en inglés no curso académico 19/20 ou van impartir no curso 20/21.

Trátase de sesións de reforzo nas que se fará fincapé en determinados aspectos de la docencia en inglés que necesitan mejorar.

 

Como parte do PALDI, creouse un acceso na plataforma MOODLE para o profesorado que imparte ou vai impartir docencia en inglés nun futuro próximo:

 moodle