Información para estudantes extranxeiros

O estudante estranxeiro nominado pola súa institución de orixe para participar nun programa de intercambio Erasmus+ pode consultar información para solicitar a súa admisión como estudante de intercambio e preparar a súa estadía na UDC. 

O programa Erasmus+ permite mobilidades:

- Con fins de estudos

- intercambios con países do programa Erasmus+ KA103

- intercambio con países asociados ao programa Erasmus+ KA107

- Con fins de prácticas