Oferta de prácticas Brainport EindHoven

Brainport Development é unha organización de desenvolvemento económico rexional que traballa cos representantes da industria, as institucións do coñecemento e os poderes públicos para fortalecer a rexión tecnolóxica principal de Brainport Eindhoven. Debido á súa altamente innovadora e exitosa industria de sistemas e materiais High Tech (HTS&M), a rexión de Brainport Eindhoven é unha pedra angular importante da economía holandesa. O sector HTS&M emprega a máis de 60.000 persoas e ten preto de 7.000 empresas nesta relativamente pequena rexión (750.000 habitantes).

 

Prácticas ofertadas: