Resolución final por centros

Curso 2017/2018

Cuarta convocatoria

A Coruña

Escola Técnica Superior de Arquitectura
Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas
Escola Universitaria de Arquitectura Técnica
Facultade de Ciencias
Facultade de Ciencias da Comunicación

Resolución 30/11/17

Facultade de Ciencias da Educación

Resolución 06/10/17

Facultade de Ciencias da Saúde
Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física
Facultade de Dereito

Resolución 11/10/17

Facultade de Economía e Empresa

Resolución 19/10/17

Facultade de Filoloxía

Resolución 30/10/17

Facultade de Fisioterapia
Facultade de Informática
Facultade de Socioloxía

Resolución 24/11/17

Resolución 01/12/17

Escola Universitaria de Enfermaría
Escola Universitaria de Relacións Laborais
Escola Universitaria de Turismo

Ferrol

Escola Politécnica Superior
Escola Universitaria de Deseño Industrial
Escola Universitaria Politécnica

Resolución 06/11/2017

Resolución 19/12/2017

Facultade de Ciencias do Traballo
Facultade de Enfermaría e Podoloxía
Facultade de Humanidades e Documentación