Que che pedimos

CursoBasico_001_2012• Que colabores como persoa voluntaria en calquera dos servizos dispoñibles durante 3 horas á semana aproximadamente.
• Que asistas á entrevista persoal onde che ofreceremos a información inicial.
• Que participes nas actividades de formación axeitadas á actividade que vas realizar.
• Que esteas en contacto cos responsables e demais membros do teu equipo de voluntariado.
• Que cumpras os compromisos que libremente adquires.