Que che ofrecemos

Grupo de voluntariado• Ti elixes o proxecto, o horario e o lugar, segundo as necesidades do momento, e pos as datas de remate.
• Formación axeitada.
• Responsables do equipo que te apoiarán en calquera dúbida ou problema.
• Seguimento, asesoramento e resolución de problemas do día a día.
• Participación activa na vida da organización.
• Seguro de accidentes e responsabilidade civil.
• Carné identificativo como persoa voluntaria.
• Documentación de apoio, bibliografía e material audiovisual.
• Información periódica a través de: reunións, boletín semanal, correo electrónico ou chamadas.