Cooperación

Fotografía Proxecto Coñecemento da Realidade 2012Fotografía Proxecto Coñecemento da Realidade 2010Fotografía Proxecto Coñecemento da Realidade 2010

Fotografía Proxecto Coñecemento da Realidade 2010Fotografía Proxecto Coñecemento da Realidade 2010

 

 

 

 

Convocatoria de Proxectos de Coñecemento da Realidade
Convocatoria de Proxectos de Coñecemento da Cooperación
Convocatoria EpD, Sensibilización e Participación Social

Enténdese a Cooperación ao Desenvolvemento da Universidade como un conxunto de actividades realizadas pola comunidade universitaria orientadas á transformación social nos países máis pobres, en pro da paz, a igualdade, o desenvolvemento humano e a sustentabilidade ambiental no mundo, transformación na que o fortalecemento institucional e académico teñen un papel importante.

Código de Conduta das Universidades en Cooperación ao Desenvolvemento, 2005.