Resolución provisional Convocatoria axudas transporte urbano 2019/2020

Relación provisional
7/01/20 0:00
  • Bolsas propias Estudantado

Resolución provisional da Convocatoria de axudas ao transporte urbano na cidade da Coruña e para as áreas de transporte metropolitano da Coruña e de Ferrol, curso 2019/2020.

As persoas interesadas disporán dun prazo de sete días hábiles, para achegaren a documentación que permita emendar os erros que se apreciaren.

Poden presentala por correo electrónico dende a súa conta de alumno/a UDC a: bolsas@udc.gal, poñendo no ASUNTO: AXUDA AO TRANSPORTE
 
Ou presencialmente nos mesmos lugares que presentaron a solicitude:
  • A Coruña: no Servizo de Estudantes no Pavillón de Estudantes - Campus de Elviña
  • Ferrol: no SAPE - Edificio de Apoio ao Estudo, andar baixo - Campus de Esteiro 
  • Ou por calquera dos procedementos sinalados no art. 16 da Lei 39/2015 de 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas

Consulta aquí a resolución provisional

Publicado por: Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria

Novas relacionadas (5)