Manual de boas prácticas de investigación

As boas prácticas de investigación son esenciais para producir unha ciencia de alta calidade e xerar as evidencias que sustentan os avances nas diferentes áreas de coñecemento.

Son o fundamento das carreiras investigadoras e da educación de primeiro nivel, e achegan seguranza aos/ás investigadores/as, cuxa actividade se apoia e relaciona cos resultados da actividade doutros.

As boas prácticas de investigación axudarannos tamén a construír a confianza pública no proceso científico e nos seus resultados.

Descargar o Manual de boas prácticas de investigación