Uso contextual

Organismos/departamentos en negro 50%

instrucions_2

Cando se trate de asinar de xeito mancomunado, aplicarase unha única versión do logotipo cos organismos ou departamentos universitarios en orde alfabética.

Utilizarase unha orde xerárquica cando sexan de graos diferentes.

instrucions_3

descargar eps / pdf

instrucions_4

descargar eps / pdf