Director de instituto

Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI)

Instituto Universitario de Ciencias da Saúde

Instituto Universitario de Estudos Europeos Salvador de Madariaga

  • Gabriela Alexandra Oanta Oanta

Instituto Universitario de Estudos Irlandeses Amergin

  • David Mitchell Clark Mitchell

Instituto Universitario de Estudos Marítimos

  • Fernando I. González Laxe

Instituto Universitario de Medio Ambiente

  • Soledad Norberta Muniategui Lorenzo

Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal