Secretario/a de departamento

Bioloxía

 • Nuria Fernández Rodríguez

Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información

 • Elena María Hernández Pereira

Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña

 • Felipe Antelo González

Ciencias da Saúde

 • Carolina Rosende Bautista

Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas

 • Víctor Manuel Hermo Sánchez

Dereito Privado

 • Rafael García Pérez

Dereito Público

 • José Antonio Ramos Vázquez

Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación

 • Rocío Chao Fernández

Economía

 • Elena M. Montserrat Sánchez de Paz

Educación Física e Deportiva

 • Eliseo Iglesias Soler

Empresa

 • Óscar Juanatey Boga

Enxeñaría Civil

 • Julia Álvarez García

Enxeñaría de Computadores

 • Paula María Castro Castro

Enxeñaría Industrial

 • Jesús Diego Chouza Gestoso

Enxeñaría Naval e Industrial

 • María Paz Mateo Orenes

Expresión Gráfica Arquitectónica

 • Carlos Losada Pérez

Física e Ciencias da Terra

 • Jorge Sanjurjo Sánchez

Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas

 • Olalla Bello Rodríguez

Humanidades

 • Manuel Reyes García Hurtado

Letras

 • Luis González García

Matemáticas

 • José Manuel Rodríguez Seijo

Pedagoxía e Didáctica

 • María Cristina Naya Riveiro

Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición

 • Miguel Alberto Abelleira Doldán

Psicoloxía

 • Adela Milagro Reig Botella

Química

 • Alatzne Carlosena Zubieta

Socioloxía e Ciencias da Comunicación

 • Ana María González Neira