Director de departamento

Bioloxía

 • Andrés Martínez Lage

Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información

 • Alejandro Celestino Pazos Sierra

Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña

 • Julio Louro Rodríguez

Ciencias da Saúde

 • María Jesús Movilla Fernández

Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas

 • Juan Bautista Pérez Valcárcel

Dereito Privado

 • Rafael Colina Garea

Dereito Público

 • Carlos Alberto Amoedo Souto

Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación

 • Jesús Miguel Muñoz Cantero

Economía

 • Emma María Iglesias Vázquez

Educación Física e Deportiva

 • María Elena Sierra Palmeiro

Empresa

 • Félix Sergio Blázquez Lozano

Enxeñaría Civil

 • María Isabel Martínez Lage

Enxeñaría de Computadores

 • María José Martín Santamaría

Enxeñaría Industrial

 • José Luís Calvo Rolle

Enxeñaría Naval e Industrial

 • Miguel Ángel Naya Villaverde

Expresión Gráfica Arquitectónica

 • Luís Hermida González

Física e Ciencias da Terra

 • Óscar Cabeza Gras

Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas

 • Sonia Souto Camba

Humanidades

 • María de la Paz Romero Portilla

Letras

 • María Teresa López Fernández

Matemáticas

 • Carlos Vázquez Cendón

Pedagoxía e Didáctica

 • Ana Sánchez Bello

Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición

 • Cristóbal Crespo González

Psicoloxía

 • María Pilar Vieiro Iglesias

Química

 • Luis Alberto Sarandeses da Costa

Socioloxía e Ciencias da Comunicación

 • Antía Pérez Caramés