Mesa do claustro

Reitor

 • Abalde Alonso, Julio E.

Secretario xeral

 • Aymerich Cano, Carlos

Profesorado doutor con vinculación permanente

 • Amoedo Souto, Carlos Alberto
 • Bobo Arce, Marta
 • Estévez Saá, José Manuel
 • Míguez González, Marcos
 • Mourelle Espasandín, Estefanía
 • Rodríguez Fernández, María Magdalena

Restantes categorías do PDI

 • Alonso Tajes, Francisco
 • Raposo Vidal, Isabel

Estudantes

 • Blanco Gallego, Erea
 • Pazos Taboada, Damián
 • Vázquez-Rey Farto, Ernesto

Persoal de administración e servizos

 • Rey Souto, María Teresa Aurea