Táboas retributivas

Ano 2019

Persoal docente e investigador

Persoal de administración e servizos

Cargos académicos: xaneiro a xuño - xullo a decembro

Cargas sociais

Ano 2018

Persoal docente e investigador

Persoal de administración e servizos

Cargos académicos: xaneiro a xuño - xullo a decembro  

Cargas sociais

Ano 2017

Persoal docente e investigador

Persoal de administración e servizos

Cargos académicos

Cargas sociais

Ano 2016

Persoal docente e investigador

Persoal de administración e servizos

Cargos académicos

Cargas sociais

Ano 2015

Persoal docente e investigador

Persoal de administración e servizos

Cargos académicos

Cargas sociais

Ano 2014

Persoal docente e investigador

Persoal de administración e servizos

Cargos académicos

Cargas sociais

Ano 2013

Persoal docente e investigador

Persoal de administración e servizos

Cargos académicos

Cargas sociais

Ano 2012

Persoal docente e investigador

Persoal de administración e servizos

Cargos académicos

Cargas sociais

Ano 2011

Persoal docente e investigador

Persoal de administración e servizos

Cargos académicos

Cargas sociais

Ano 2010

Persoal docente e investigador

Persoal de administración e servizos

Cargos académicos

Cargas sociais

Ano 2009

Persoal docente e investigador

Persoal de administración e servizos

Cargos académicos

Cargas sociais

Ano 2008

Persoal docente e investigador

Persoal de administración e servizos

Cargos académicos

Cargas sociais

Ano 2007

Persoal docente e investigador

Profesores axudantes

Persoal de administración e servizos

Cargos académicos

Cargas sociais

Ano 2006

Persoal docente e investigador

Persoal de administración e servizos

Cargos académicos

Cargas sociais