Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica

Manuel Calvo Fariña (xefe do Servizo) Ext.: 1118
Enderezo electrónico: sercon@udc.gal

M.ª Teresa Mato Pintané (xefa do Negociado de Vicerreitorías) Ext. 1039
Enderezo electrónico: negociado.vicerreitorias@udc.gal

María Dapena Sieiro (posto base) Ext. 1141
Ana Mª Enríquez Luces (posto base) Ext. 1123
M.ª Lourdes Grande Ramos (posto base) Ext. 1038
Ana Belén Meitín García (posto base) Ext. 1037
Jorge Moreno Cruz (posto base) Ext. 1124
Elena Fernández Calvo (posto base) Ext.: 2384

Sección de Contratación

María José Prol Conde (xefa da Sección) Ext.: 1119
Enderezo electrónico: seccion.contratacion@udc.gal

Genoveva Álvarez Suárez (xefa do Negociado de Contratación I) Ext.: 1120
Celsa Carrera Sampedro (xefa do Negociado de Contratación II) Ext. 1122

Sección de Inventario e Patrimonio

M.ª Gloria Fernández González (xefa da Sección) Ext.: 1036
M.ª José Busto Rey (xefa do Negociado) Ext.: 1127
Enderezo electrónico: inventario@udc.gal

Sección de Xestión Económica

Pilar de la Fuente Simes (xefa da Sección) Ext. 1034
Enderezo electrónico: seccion.xestioneconomica@udc.gal

Juan Leis Fraga (xefe do Negociado de Asuntos Económicos) Ext. 1093
Enderezo electrónico: negociado.aaee@udc.gal

Lorenzo Pena Blanco (xefe do Negociado de Obras e Mantementos) Ext. 1125
Enderezo electrónico: neom@udc.gal

Beatriz Aldao García (xefa do Negociado de Servizos) Ext. 1163
Enderezo electrónico: negociado.servizos@udc.gal

M.ª Esperanza García Varela (xefa do Negociado de Subministracións) Ext. 1121
Enderezo electrónico: negociado.subministros@udc.gal