Domingo Calvo Dopico

Domingo Calvo Dopico

Vicerreitoría de Economía e Planificación Estratéxica

Vicerreitor de Economía, Infraestruturas e Sustentabilidade desde 2016

Doutor europeo en Ciencias Económicas e Empresariais e profesor titular de Comercialización e Investigación de Mercados no Departamento de Empresa na Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña.

Posúe ampla experiencia docente na área de Mercadotecnia, Comportamento do Consumidor e Investigación de Mercados. Actualmente imparte docencia na Facultade de Economía e Empresa (campus de Coruña) e na Escola de Deseño Industrial (campus de Esteiro en Ferrol). Posúe ampla experiencia na dirección e xestión de proxectos de investigación a nivel autonómico (Xunta de Galicia), nacional (Ministerio de Economía e Competitividade), europeo (Proxectos Interreg). É autor de publicacións en revistas líderes da área da comercialización e investigación de mercados, e igualmente participa activamente nos congresos nacionais e internacionais vinculados a esta área de coñecemento. Participou en proxectos do ámbito de natureza multidisciplinar conseguindo realizar transferencia aos sectores relacionados ou directamente implicados con estes proxectos. Realizou estadías de investigación en diversas universidades: Erasmus University of Roterdan, (Holanda, España); Aarhus School of Business, (Aarhus, Dinamarca); o Consello Superior de Investigacións Científicas (Madrid, España). Ten concedidos dous sexenios de investigación. Foi coordinador da titulación de ADE, participando activamente como membro das comisións de Calidade, Traballo de Fin de Grao e Académico-Docente.

Equipo

Marifé Mella Pérez

Secretaria

Luis Ángel Veiga Fernández

Adxunto de Economía