Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Mestrado en Literatura, Cultura e Diversidade

 

Outros recursos humanos

Personal de Administración e Servizos


Biblioteca

 • Directora
 • 2 bibliotecarias
 • 2 auxiliares de biblioteca
 • 2 bolseiros/as de colaboración

 

Administración

 • Administradora
 • Xefa do negociado de asuntos económicos
 • 2 auxiliares administrativas (negociado)
 • Xefa de negociado (Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación)
 • 1 auxiliar administrativa (UADI)
 • 1 auxiliar administrativa (secretaría do decanato)

 

Conserxaría

 • Conserxe
 • 3 auxiliares de servizos
   

Servizos informáticos

 • Técnico informático
 • 2 bolseiros/as de colaboración para as aulas informatizadas

 

Servizos externalizados


Limpeza 

 • 4 limpiadoras
 • Cristaleiro


Outros servizos 

 • Seguridade
 • Reprografía
 • Cafetaría
 • Mantemento de calefacción, cubertas, xardíns, ascensores, copiadoras, grupo electróxeno, alarmas, vending.