Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Máster Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións (2019/2020)

pola Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo 

Admisión e matrícula

Guías docentes

Horarios

Exames

Titorías

Traballo fin de máster

Prácticas

Mobilidade (Erasmus, Séneca, etc.)

Calendario académico

Contacto

Páxina web do mestrado

Por que estudar o MIEIA

Características xerais

Plano de estudos

Módulos

Orientación e atendemento ao estudantado

Avaliación docente

Memoria de verificación do título

 

Cursos anteriores