Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Comité Ambiental

Proceso de elección de representantes (curso 2018/2019)

 

Candidaturas - Proclamación definitiva

 

Alumnado

Beatriz Andión Barreiro
Anabella Barsaglini Castro
Kimberly Yurani González Rodríguez
José Manuel Ucha Gómez

(Non procede a votación por ser menor o número de candidatas/os que as prazas que se poden cubrir.)

 

PAS

Lucía Rodríguez Seco
Xerardo Rodríguez Xusto

(Non procede a votación por ser o número de candidatas/os igual que as prazas que se poden cubrir.)

 

Persoal docente e investigador

Roberto Samartín López-Iglesias
Carolina Núñez Puente
Emiliana Tucci

(Non procede a votación por ser o número de candidatas/os igual que as prazas que se poden cubrir.)