Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Simultaneidade de graos

Información xeral  |  Detalles  |  Estrutura xeral  |  Estrutura detallada  |  Normativa  |  Matrícula  |  Máis información

 

Instrucións para solicitar a separación de expediente do Programa de Simultaneidade e o recoñecemento específico de créditos

 

  1. O alumnado dos Programas de Simultaneidade para poder defender os Traballos Fin de Grao deberá ter superados os créditos do programa agás os 2 TFG.
  2. Solicitar a separación do expediente do Programa de Simultaneidade nos expedientes de grao e o recoñecemento dos créditos das optativas xerais de cada grao ao que fai referencia o artigo 13 da Normativa específica.
  3. A solicitude deberá entregala na Administración da Facultade no momento da entrega dos TFG, utilizando o modelo que se indica como Anexo I.
     

Anexo I: Modelo de solicitude de separación de expedientes e recoñecemento de créditos