Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Simultaneidade de graos

Información xeral  |  Detalles  |  Estrutura xeral  |  Estrutura detallada  |  Normativa  |  Matrícula  |  Máis información

Programa de estudos

Grao en Inglés e Grao en Galego e Portugués

1º e 2º  |   |    |    |  Formación complementaria

Materias optativas que se poden cursar como formación adicional

1º cuadr.

 • Filosofía e literatura    (613G03030)
 • Idioma moderno 2: Francés   (613G03029)
 • Idioma moderno 2: Italiano   (613G03053)
 • Linguas do mundo   (613G01030)
 • Historia e cultura de Galicia   (613G02029)
 • Literatura e artes visuais   (613G03044)
 • Contactos lingüísticos e literarios na tradición románica   (613G01044)
 • Literatura latina    (613G01045)
 • Literatura comparada   (613G02044)
 • Linguas e tecnoloxías   (613G02045)

2º cuadr.

 • Linguaxe, discurso e comunicación   (613G03034)
 • Idioma moderno 3: Francés   (613G03033)
 • Idioma moderno 3: Italiano   (613G03056)
 • Estruturas e variedades do latín   (613G01034)
 • Cultura latina medieval   (613G02033)
 • As linguas románicas   (613G02034)
 • Español como L2   (613G03048)
 • Idioma moderno 4: Francés   (613G03049)
 • Idioma Moderno 4: Italiano   (613G03059)
 • Lingua e sociedade   (613G01048)
 • Literatura e cultura   (613G01049)
 • Literaturas románicas   (613G02049)
 • Lecturas de literatura española e hispanoamericana    (613G02048)