Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Simultaneidade de graos

Información xeral  |  Detalles  |  Estrutura xeral  |  Estrutura detallada  |  Normativa  |  Matrícula  |  Máis información

Programa de estudos

Grao en Inglés e Grao en Español

1º e 2º  |    |    |    |  Formación complementaria

5º curso

1º cuadr.

 • Literatura norteamericana 2    (613G03035)
 • Historia da lingua inglesa   (613G03038)
 • Lexicoloxía e semántica do español   (613G01035)
 • Introdución á investigación sobre lingua e literatura española    (613G01037)

 

Elixir 2*:

 • Técnicas de redacción e argumentación   (613G03027, 3.º Ing.)
 • Inglés científico-técnico   (613G03028, 3.º Ing.)
 • Lecturas de literatura española. Prosa   (613G01027, 3.º Esp.)
 • Español actual   (613G01028, 3.º Esp.)
 • Variedades do inglés   (613G03042, 4.º Ing.)
 • Literatura inglesa e xénero   (613G03043, 4.º Eng.)
 • Técnicas de investigación literaria   (613G01042, 4.º Esp.)
 • Cuestións de historia da lingua española   (613G01043, 4.º Esp.)

2º cuadr.

 • Traballo fin de grao    (613G03041, Ing.)
 • Traballo fin de grao   (613G01041, Esp.)

 

Elixir 4*:

 • Cuestións de lingua inglesa   (613G03031, 3.º Ing.)
 • A literatura inglesa e a súa crítica   (613G03032, 3.º Ing.)
 • Lecturas de literatura española. Teatro    (613G01031, 3.º Esp.)
 • Variedades do español   (613G01032, 3.º Esp.)
 • Literatura irlandesa   (613G03046, 4.º Ing.)
 • Literatura norteamericana nos seus textos   (613G03047, 4.º Ing.)
 • Lecturas de literatura española. Poesía   (613G01046, 4.º Esp.)
 • Análise lingüística de textos españois   (613G01047, 4.º Esp.)

 

* Ao fin dos estudos haberá que ter cursadas 2 materias optativas de 3º do Grao en Inglés, 2 optativas de 3º do Gr. en Español, 2 opt. de 4º do Gr. en Inglés e 2 opt. de 4.º do Gr. en Español.

[Outras materias optativas que se poden cursar como formación adicional]