Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Simultaneidade de graos

Información xeral  |  Detalles  |  Estrutura xeral  |  Estrutura detallada  |  Normativa  |  Matrícula  |  Máis información

Programa de estudos

Grao en Inglés e Grao en Español

1º e 2º  |    |    |    |  Formación complementaria

4º curso

1º cuadr.

 • Cultura e civilización dos países de fala inglesa (613G03022)
 • Lingua inglesa e os seus usos 2   (613G03037)
 • Literatura inglesa (séculos XVIII e XIX)    (613G03036)
 • Fonética e fonoloxía do español   (613G01020)
 • Literatura española dos séculos XVIII e XIX    (613G01036)
 • Literatura hispanoamericana  (613G01038)

2º cuadr.

 • Literatura inglesa (séculos XX e XXI)    (613G03040)
 • Estudos de lingua inglesa    (613G03039)
 • Gramática do texto    (613G01039)
 • Literatura española dos séculos XX e XXI   (613G01040)

Elixir 2:*

 • Cuestións de lingua inglesa   (613G03031, 3.º Ing.)
 • A literatura inglesa e a súa crítica   (613G03032, 3.º Ing.)
 • Lecturas de literatura española. Teatro    (613G01031, 3.º Esp.)
 • Variedades do español   (613G01032, 3.º Esp.)
 • Literatura irlandesa   (613G03046, 4.º Ing.)
 • Literatura norteamericana nos seus textos    (613G03047, 4.º Ing.)
 • Lecturas de literatura española. Poesía   (613G01046, 4.º Esp.)
 • Análise lingüística de textos españois   (613G01047, 4.º Esp.)

 

* Ao fin dos estudos haberá que ter cursadas 2 materias optativas específicas de 3º do Grao en Inglés, 2 optativas espec. de 3º do Gr. en Español, 2 opt. esp. de 4º do Gr. en Inglés e 2 opt. esp. de 4.º do Gr. en Español.

[Outras materias optativas que se poden cursar como formación adicional]