Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Simultaneidade de graos

Información xeral  |  Detalles  |  Estrutura xeral  |  Estrutura detallada  |  Normativa  |  Matrícula  |  Máis información

Programa de estudos

Grao en Inglés e Grao en Español 

1º e 2º  |    |    |    |  Formación complementaria

3º curso

1º cuadr.

 • Morfoloxía do español   (613G01021)
 • Literatura española medieval   (613G01022)
 • Literatura española do Século de Ouro 1   (613G01023)
 • Lingua inglesa e os seus usos 1   (613G03020)
 • Literatura inglesa (séculos XVI e XVII)   (613G03021)
 • Fonética da lingua inglesa   (613G03023)

2º cuadr.

 • Sintaxe do español    (613G01024)
 • Literatura española do Século de Ouro 2    (613G01026)
 • Historia do español   (613G01025)
 • Literatura norteamericana 1   (613G03024)
 • Gramática inglesa   (613G03025)
 • Literatura poscolonial    (613G03026)