Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Simultaneidade de graos

Información xeral  |  Detalles  |  Estrutura xeral  |  Estrutura detallada  |  Normativa  |  Matrícula  |  Máis información

Programa de estudos

Grao en Español e Grao en Galego e Portugués

1º e 2º  |    |    |    |  Formación complementaria

5º curso

1º cuadr.

 • Lexicoloxía e semántica do español   (613G01035)
 • Introdución á investigación sobre lingua e literatura española    (613G01037)
 • Literatura portuguesa 2   (613G02037)
 • Lingua galega: norma e usos    (613G02038)

Elixir 2*:

 • Lecturas de literatura española. Prosa   (613G01027, 3º Esp.)
 • Español actual   (613G01028, 3º Esp.)
 • Lingua e cultura dos países de fala portuguesa   (613G02027, 3º Gal.)
 • Edición e comentario de textos galegos e portugueses    (613G02028, 3º Gal.)
 • Técnicas de investigación literaria   (613G01042, 4º Esp.)
 • Cuestións de historia da lingua española   (613G01043, 4º Esp.)
 • Lingua e variación no espazo galego-portugués   (613G02042, 4º Gal.)
 • Poesía en lingua galega e portuguesa   (613G02043, 4º Gal.)

2º cuadr.

 • Traballo fin de grao    (613G01041, Esp.)
 • Traballo fin de grao    (613G02041, Gal.)

Elixir 4*:

 • Lecturas de literatura española. Teatro   (613G01031, 3.º Esp.)
 • Variedades do español   (613G01032, 3.º Esp.)
 • Normalización e planificación da lingua galega  (613G02031, 3.º Gal.)
 • Literatura galega e estudos socioculturais   (613G02032, 3.º Gal.)
 • Lecturas de literatura española. Poesía   (613G01046, 4.º Esp.)
 • Análise lingüística de textos españois   (613G01047, 4.º Esp.)
 • Narrativa e ensaio en lingua galega e portuguesa   (613G02046, 4.º Gal.)
 • Teatro en lingua galega e portuguesa   (613G02047, 4.º Gal.)

 

* Ao fin dos estudos haberá que ter cursadas 2 materias optativas de 3º do Grao en Español, 2 optativas de 3º do Gr. en Galego e Port., 2 opt. de 4º do Gr. en Español e 2 opt. de 4.º do Gr. en Galego e Port.

[Outras materias optativas que se poden cursar como formación adicional]