Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Simultaneidade de graos

Información xeral  |  Detalles  |  Estrutura xeral  |  Estrutura detallada  |  Normativa  |  Matrícula  |  Máis información

Programa de estudos

Grao en Español e Grao en Galego e Portugués

1º e 2º  |    |    |    |  Formación complementaria

4º curso

1º cuadr.

 • Fonética e fonoloxía do español   (613G01020)
 • Literatura española dos séculos XVIII e XIX   (613G01036)
 • Literatura hispanoamericana    (613G01038)
 • Historia da lingua galega e portuguesa   (613G02020)
 • Lingua portuguesa 2   (613G02035)
 • Literatura galega contemporánea 2   (613G02036)

2º cuadr.

 • Gramática do texto    (613G01039)
 • Literatura española dos séculos XX e XXI    (613G01040)
 • Literaturas de lingua portuguesa   (613G02039)
 • Gramática galega    (613G02040)

Elixir 2*:

 • Lecturas de literatura española. Teatro  (613G01031)
 • Variedades do español    (613G01032)
 • Normalización e planificación da lingua galega   (613G02031)
 • Literatura galega e estudos socioculturais   (613G02032)
 • Lecturas de literatura española. Poesía  (613G01046)
 • Análise lingüística de textos españois   (613G01047)
 • Narrativa e ensaio en lingua galega e portuguesa   (613G02046)
 • Teatro en lingua galega e portuguesa   (613G02047)

 

* Ao fin dos estudos haberá que ter cursadas 2 materias optativas de 3º do Grao en Español, 2 optativas de 3º do Gr. en Galego e Port., 2 opt. de 4º do Gr. en Español e 2 opt. de 4.º do Gr. en Galego e Port.

[Outras materias optativas que se poden cursar como formación adicional]