Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Traballo de Fin de Grao

 

Preguntas frecuentes (tribunais)

 

1. Na primeira reunión, o tribunal deberá preparar a acta da reunión mediante o Anexo II. Acta de acordos do tribunal e listaxe das datas e horas de exposicións  [Primeira oportunidade].

MODELO CON INSTRUCIÓNS do Anexo II. Acta de acordos (primeira oportunidade)

 

2. Na segunda reunión, para a segunda oportunidade, empregarase o Anexo II. Acta de acordos...  [Segunda oportunidade].

 

3. Tras a defensa, o tribunal cubrirá para cada traballo o Anexo V. Informe de valoración do tribunal.

MODELO CON INSTRUCIÓNS do Anexo V. Informe do tribunal
INSTRUCIÓNS PARA ENCHELO FACENDO OS CÁLCULOS A MAN

 

4. Tamén o tribunal cubrirá o Anexo VI. Cualificacións finais dos TFG.

MODELO CON INSTRUCIÓNS do Anexo VI. Cualificacións finais

 

5. O/a secretario/a do tribunal encherá e asinará as actas correspondentes a cada TFG a través da Secretaría Virtual do PDI.