Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Traballo de Fin de Grao

 

Regulamento do Traballo de Fin de Grao

Anexo I. Solicitude de asignación de liña de traballo e director/a.

Anexo II. Solicitude de defensa e avaliación

Anexo III. Instrucións para a presentación dos traballos

Anexo IV. Calendarios de matrícula, solicitude de asignación etc.

 

Datas de presentación e defensa (curso 2013-2014) 

 

Composición dos tribunais de avaliación

 

Liñas de traballo (2013-2014)

Convocatoria ordinaria. O prazo de inscrición remata o 15 de outubro de 2013

Asignación provisoria de liñas de traballos fin de grao

Asignación definitiva de liñas

Convocatoria de xaneiro de 2014

Asignación provisoria de liñas

Asignación definitiva

 

Convocatoria extraordinaria do 1.º cuadrimestre do curso 2013-2014 (febreiro 2014)

Datas de entrega e defensa dos traballos

 

Convocatoria de defensa de xuño de 2014

Grao en Galego e Portugués

Grao en Español

Grao en Inglés

 

Convocatoria de defensa de xullo de 2014

Grao en Inglés

Grao en Español

Grao en Galego