Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Prácticas externas de grao

 

Prácticas académicas curriculares na UDC

Convocatoria xeral

 

Prácticas extracurriculares para estudantes de grao da Facultade de Filoloxía

Primeira convocatoria (2018-2019)

Empresa/Institución Estudantes de...

Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Betanzos (ref. PEG/1/1819)

Grao en Galego e Port.

Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo (ACOPROS) (ref. PEG/2/1819)

Grao en Inglés

ONG de apoio ao refuxiado Viraventos (ref. PEG/3/1819)

Grao en Inglés

Editorial Hércules de Ediciones S. A. de A Coruña (ref. PEG/4/1819)

Grao en Español

Máis información: miguel.giraldez@udc.es ou teléfono 881 011 843.

 

Modelo de solicitude