Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Traballo de Fin de Grao

 

Preguntas frecuentes:  AlumnadoDirectores/as  | Tribunais

 

Regulamento de TFG

Anexo I. Solicitude de asignación de liña de traballo e director/a

Anexo II. Acta de acordos do tribunal e listaxe das datas e horas de exposicións
    [Primeira oportunidade]    [Segunda oportunidade]

Anexo III. Instrucións para a presentación dos traballos

Anexo IV. Proposta de valoración da dirección do traballo

Anexo V. Informe de valoración do tribunal

Anexo VI. Cualificacións finais dos TFG

Anexo VII. Calendarios

Normas para a presentación dos TFG en versión dixital

 

 

Oferta de liñas

Formulario de solicitude

Asignación de liñas

Listaxe provisoria  |  Listaxe definitiva

 

Ampliación de matrícula

Oferta de liñas

Datas de solicitude e asignación de liña

Asignación provisoria de liña  |  Asignación definitiva

 

Convocatoria ordinaria (xuño e xullo 2019)

Datas de entrega e defensa dos traballos

Tribunais

Asignación de tribunais:  Grao en Español  |  Grao en Inglés  |  Grao en Galego e Portugués

Convocatorias de defensa en xuño:   Gr. Español tribunal 1  |  Gr. Español tribunal 2  |  Gr. Galego

Gr. Inglés tribunal 1  |  Gr. Inglés tribunal 2  |  Gr. Inglés tribunal 3  |  Gr. Inglés tribunal 4

 

• Convocatorias de defensa en xullo:  Grao en Español trib. 1  |  Grao en Español trib. 2  |  Grao en Galego e Port.

Gr. Inglés tribunal 1  |  Gr. Inglés tribunal 2  |  Gr. Inglés tribunal 3  |  Gr. Inglés tribunal 4

 

Convocatoria extraordinaria do 1.º cuadrimestre (febreiro 2019)

Datas de entrega e defensa dos traballos e tribunais

Grao en Inglés: Convocatoria de defensa

Grao en Español: Convocatoria de defensa