Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Traballo de Fin de Grao

 

Oferta de liñas

Formulario de solicitude

Asignación de liñas

Listaxe provisoria  |  Listaxe definitiva

 

Ampliación de matrícula

Oferta de liñas

Datas de solicitude e asignación de liña

 

Convocatoria ordinaria (xuño e xullo 2019)

Datas de entrega e defensa dos traballos

 

Convocatoria extraordinaria do 1.º cuadrimestre (febreiro 2019)

Datas de entrega e defensa dos traballos e tribunais